ENG HUN HPH Extranet Menü Menu
Főoldal Homepage A HPH-ról About us Hírek News Céginformációk Company information Szolgáltatások Services
Főoldal Homepage

Tekintse meg legújabb tartalmainkat, és térjen vissza a Főoldalra! Check out our latest content and return to Home!

A HPH-ról About Hungaropharma

Lépjen be vállalatunk virtuális kapuin! Ismerje meg, milyen értékeket vallunk, és találkozzon elkötelezett csapatunkkal! Dive into the history of our business and our values. Learn about our values and meet our dedicated team.

Hírek News

Legfrissebb információk és aktualitások, mérföldek, amelyekre büszkék vagyunk. Kísérje figyelemmel újdonságainkat, értesüljön rendezvényeinkről, sikereinkről! Kövesse velünk vállalkozásunk életét, és pillantson be kulisszáink mögé! Latest information and events we are proud of. Follow our latest developments, events and successes. Discover how our business is going and dive into behind-the-scenes secrets on our News page.

Céginformációk Company information

Ismerje meg vállalatunkat közelebbről! Fedezze fel cégünk történetét, küldetését és értékeit, amelyek mentén nap mint nap munkálkodunk. Kerüljön közelebb leányvállalatainkhoz, akik elkötelezettek partnereink iránt. Tekintse meg székhelyünket és logisztikai központjainkat! Find out more about our company on the Company information page. Discover the company's history, mission and values that we work towards every day. Learn about our subsidiaries who are committed to our customers and partners. See our headquarters and learn about our logistics centres.

Szolgáltatások Services

Ide kattintva felfedezheti széles körű, minőségi szolgáltatásainkat. Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő szolgáltatást, és vegye igénybe szakértő csapatunk segítségét! Click here to discover our wide range and quality of services. Choose the service that suits you best from our portfolio and get help from our expert team.

ENG HUN HPH Extranet
Gyógyszerlogisztika Pharmaceutical Logistics Miért a HPH 3PL+? Why HPH 3PL+? Logisztikai szolgáltatásaink Logistics Services További szolgáltatások Additional Services Referenciák References Kapcsolat Contact Us

Előre velünk, előre a HPH 3PL+-al! Go forward with HPH 3PL+

Logisztikai partnerre van szüksége gyógyszeripari termékei kezeléséhez? Need a logistics partner to handle your pharmaceutical products?

Bevezető Introduction

A Hungaropharma Budapesti Logisztikai Központjában mintegy 22.000 EUR raklap temperált raktári kapacitással áll leendő és már meglévő partnerei rendelkezésére, folyamatos hőmérséklet-ellenőrzést igénylő gyógyszeripari és egészségügyi termékek körültekintő raktározásával. Hungaropharma's Budapest Logistics Centre offers its existing and prospective customers a temperature-controlled storage capacity of around 22,000 EUR pallets for the secured storage of pharmaceutical and healthcare products requiring continuous temperature control. A Hungaropharma prémium gyógyszeripari logisztikai szolgáltatásai immár a 2023-as átadású BLK III. épületében is elérhetőek. A vadonatúj magasraktár minden eddiginél biztonságosabb és teljesen automata technológiáival a legmagasabb minőséget képviselik, a HPH 3PL+ szolgáltatás így valóban biztonságos és előremutató választás. Hungaropharma’s premium pharmaceutical logistics services are now also available in BLC III, which has been opened in 2023. With safer and fully automated technologies than ever before, the brand new high-bay warehouse represents the highest quality, making HPH 3PL+ a truly safe and forward-thinking choice.
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Contact us!

Miért a HPH 3PL+? Why HPH 3PL+?

Legkorszerűbb infrastruktúra State-of-the-art infrastructure A BLK III. 21. századi létesítmény, vadonatúj épülete a legmodernebb technológiák alkalmazásával nyújt biztonságos, hatékony, pontos és intelligens raktározási megoldást: BLC III is a brand new 21st century facility, using state-of-the-art technology to provide secure, efficient, accurate and intelligent storage: Speciális oxiredukciós tűzmegelőzési rendszer Special oxidation-reduction fire prevention system A legkorszerűbb tűzmegelőzési rendszer (OXY-REDUCT SYSTEM) a levegő oxigénszintjének csökkentésével 100%-os tűzvédelmet eredményez az épületben. The state-of-the-art fire prevention system (OXY-REDUCT SYSTEM) provides 100% fire protection by reducing the oxygen level in the air. Teljesen automata raktártechnológia Fully automated warehouse technology A magasraktárban kizárólag automata felrakógépek dolgoznak, ezáltal az emberi hibalehetőség kizárt, és a rendszer strukturált működést, biztonságos elhelyezést, valamint gyors be- és kitárolást tesz lehetővé. The high-bay warehouse uses only automatic loading machines, eliminating the possibility of human error and allowing for structured operation, safe and secure storage and fast loading operations.
Magas szintű biztonság és minőségbiztosítás High levels of security and quality assurance A tárolt termékek legmagasabb szintű biztonságát az oxiredukciós rendszeren túl számos további biztonsági intézkedés garantálja. The highest level of security for the stored products is guaranteed by a number of additional security measures in addition to the oxygen reduction system. Fizikai védelem Physical protection
 • Aspirációs tűzjelzőrendszer, az egyes tűzszakaszok biztosítása hatóságilag ellenőrzött eszközökkel. Aspirating fire alarm system, securing each fire compartment with officially controlled devices.
 • 24/7/365 élőerős biztonsági szolgálat, folyamatos járőrözéssel a telephely teljes területén. 24/7/365 live security service with continuous patrols throughout the site.
 • A biztonsági szolgálat riasztás esetén hőmérséklet eltérés esetén is képes azonnal beavatkozni. The security service is able to intervene immediately in the event of an alarm, even in the event of a temperature difference.
 • TAPA FSR követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai rendszerek. Security systems that comply with TAPA FSR requirements.
 • Intelligens központi riasztórendszer teljes körű héjvédelemmel. Intelligent central alarm system with full shell protection.
 • Fejlett, kamerás megfigyelőrendszer. Advanced camera surveillance system.
 • Mágneskártyás beléptetőrendszer egyedi jogosultságkezeléssel. Magnetic card access system with individual authorisation management.
Minőségbiztosítás Quality assurance A legmagasabb szintű szakértelemmel rendelkező minőségbiztosító szakértők (gyógyszerész, felelős személy munkatársak) állnak partnereink rendelkezésére. Igény esetén felelős személyt biztosítunk a partner számára a magyarországi gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységhez szükséges GDP-nek, érvényben levő jogszabályoknak és iránymutatásoknak való megfelelőség elősegítéséhez és a kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezen túl adott a lehetőség saját minőségbiztosító/felelős személy ideiglenes vagy akár állandó jelenlétére is, amelyhez igény esetén dedikált irodát biztosítunk a központ területén. GDP irányelveknek megfelelő rovar- és rágcsálóirtás működik a teljes létesítményben, melynek része a kijuttatott szerek fogyásának monitorozása, riportolása. Quality assurance experts with the highest level of expertise (pharmacist, Responsible Person) are available to our customers. If required, we will provide the customer with a person in charge to facilitate compliance with GDP, applicable legislation and guidelines for the pharmaceutical wholesale business in Hungary and to perform related tasks. In addition, we can also provide a dedicated quality assurance officer/responsible person on a temporary or permanent basis, with a dedicated office in the centre if required. The entire facility has a GDP-compliant insect and rodent control system, which includes monitoring and reporting on the consumption of applied pesticides. Redundancia Redundancy A Logisztikai Központ eszközeinek folyamatos és megfelelő működését kvalifikált épületfelügyeleti automatika szabályozza és ellenőrzi. A folyamatos villamosenergia-ellátásról egy komplex integrált rendszer gondoskodik, amelynek része a többirányú elektromos betáplálás, a nagy teljesítményű napelempark, valamint a vészhelyzeti dízel aggregátor. A kritikus gépészeti eszközök (klímagépek és légtechnikai rendszerek) aktív redundanciával működnek, így a területek hőmérséklet-szabályozása folyamatosan biztosított. The continuous and correct operation of the equipment in the Logistics Centre is controlled and monitored by qualified building surveillance automation. Continuous electricity supply is ensured by a complex integrated system, including a multi-directional electrical feed-in, a high-power solar farm and an emergency diesel generator. Critical mechanical equipment (air-conditioning and ventilation systems) operate with active redundancy ensuring constant temperature control of the areas. Releváns, generációkon átívelő szakmai tapasztalat Relevant, high competence and decades of industry experience A HPH 3PL+ a Hungaropharma Third-Party Logistics ajánlata, amelynek szolgáltatásai a Vállalat Budapesti Logisztikai Központjának területén érhetők el. The HPH 3PL+ service is a Third-Party Logistics offer available at Hungaropharma’s Budapest Logistics Centre. A Hungaropharma szakértő csapata egyedülálló gyógyszeripari és logisztikai szaktudással és know-how-val rendelkezik. Hungaropharma’s expert team has unique pharmaceutical and logistics expertise and know-how. Cégünk specialistái folyamatosan azon dolgoznak, hogy a gyógyszeripari és egészségügyi megbízók elképzeléseire egyedi igények alapján kialakított, egyénre szabott, komplex logisztikai megoldásokat kínáljanak, amelyek révén a megbízói kör versenyelőnyre tehet szert. Our specialists continuously work to offer tailored complex logistics solutions to meet the challenges of pharmaceutical and healthcare customers, based on their specific needs and to give them a competitive advantage. A legmodernebb raktári infrastruktúra, a magas kompetencia, a több évtizedes iparági tapasztalat együttesen teszik lehetővé, hogy magas minőségű, intelligens, biztonságos és fenntartható logisztikai konstrukciókat kínáljunk ügyfeleink részére. The combination of state-of-the-art warehouse infrastructure, high competence and decades of industry experience enables us to offer our customers high quality, intelligent, safe and sustainable logistics solutions.
Modern informatikai háttér Modern IT background Igényre szabott elérés Tailored access A GAMP 5 és GMP 11, 15 standardok alapján validált raktárirányítási- és egyéb informatikai rendszerek EDI és egyedi Webservice interface segítségével lehetővé teszik a megbízó rendszerének közvetlen csatlakozását a Hungaropharma rendszeréhez. Igény esetén lehetőség van a megbízói rendszer használatára az operáció során, vagy éppen a Hungaropharma rendszerének részbeni megbízói használata is lehetséges. Mindennek támogatására elérhetőek oktatások, valamint szakértőink a hardveres feltételek megteremtésében és a validálásban is segítenek. A Hungaropharma saját fejlesztőcsapatának köszönhetően a felhasználói igényekre való reakció gyors és gördülékeny. Validated against GAMP 5 and GMP 11, 15 standards, the warehouse management and other IT systems enable direct connection of the customer’s system to Hungaropharma's system via EDI and an individual Webservice interface. If required, it is also possible to use the customer system during the operation, or even to use part of the Hungaropharma system by the customer. Training is available to support all these activities, and our experts can also help you create the hardware conditions and validation. Thanks to Hungaropharma’s own developer team, the response to user expectations is prompt and smooth. Adatbiztonság Data security A biztonság nemcsak a fizikai, hanem a virtuális térben is magas szinten üzemel, az SAP rendszerei és valamennyi tárolt adat a mindenkori informatikai technológia által biztosított legmagasabb szintű védelem alatt áll. A Hungaropharma adatbiztonsági rendszereit folyamatosan teszteli és fejleszti, ezáltal minden lehetőséget kizárva az illetéktelenek behatolására. A tárolt adatok eltérő földrajzi lokáción létesített, magas biztonsági szinten működő szervereken kerülnek elhelyezésre, georedundanciát biztosítva.
Bármilyen felmerülő probléma esetén képzett ügyfélszolgálati csapat segíti partnereinket.
Security operates at a high level not only in the physical but also in the virtual space, with SAP systems and all stored data protected to the highest level by the latest IT technology. Hungaropharma continuously tests and improves its data security systems, thus eliminating any possibility of unauthorised access. The stored data are hosted on highly secure servers in different geographical locations, ensuring geo-redundancy.
For any problems that may arise, a trained customer support team will assist our partners.
Fenntartható, jövőálló megoldás A sustainable and future-proof solution A Hungaropharma egyik kiemelt törekvése a meglévő rendszereket oly módon fejleszteni, hogy jelentősen csökkenjen a vállalat karbonlábnyoma. Az új beruházások esetében szintén természetes a legzöldebb megoldások alkalmazása. One of Hungaropharma’s priorities is to improve existing systems in a way that significantly reduces the company’s carbon footprint. Of course, we apply the greenest solutions for new investments. A BLK III. esetében ilyen többek között az eszközök energia-visszanyerő tulajdonsága, az innovatív, szintén redundánsan kialakított, nagykapacitású hőszivattyús megoldás, valamint a napelemek alkalmazása. Ezek mind a létesítmény ökológiai lábnyomának jelentős csökkentéséhez járulnak hozzá. In the case of BLC III, these include the energy recovery feature of equipment, the innovative, also redundantly designed and high-capacity heat pump solution and the use of solar panels. These all contribute to a significant reduction of the facility’s ecological footprint.
Logisztikai szempontból kiváló lokáció Excellent logistics location
 • 1106 Budapest, Tündérfürt utca 13-15. 1106 Budapest, Tündérfürt street 13-15.
 • Autópálya és repülőtér a közelben. Motorway and airport nearby.

Logisztikai szolgáltatásaink Logistics Services

A professzionális alapokra és évtizedes tapasztalatra épülő megoldásokkal lehetőség van a szerződések – így a teljes szolgáltatás – moduláris kialakítására is, angol vagy magyar nyelven. With professional foundations and decades of experience, it is possible to design contracts (including the entire service) in a modular way, in English or Hungarian.
Árufogadás Receiving and receipt of goods Az áruk lerakodása rámpákon keresztül zártan, vagy nem rámpaképes gépjármű esetén előtető alatt, zsilipes rendszeren keresztül történik. Hűtős termékek kevesebb, mint 1 perc alatt a megfelelő hőmérsékletű kontrollált területre kerülnek, az átvétel és az ellenőrzés ott történik. A folyamat GDP szerint képzett munkatársaink által, szükség esetén HPH gyógyszerész/ felelős személy bevonásával zajlik. A beszállítások ütemezve érkeznek megállapodás szerint, de egyedi és sürgős esetekre is adottak a feltételek. A teljes bevételezési folyamat validált raktárirányítási rendszerrel, a GXP elveinek megfelelően és az ott előírt ellenőrzésekkel együtt történik. Amennyiben a GXP, vagy a partner kérésére szükséges beérkezéskor mélyrehatóbb vizsgálatot végezni, akkor temperált, monitorozott területen van lehetőség a gyűjtő bontására és az ellenőrzések elvégzésére, nagyobb mennyiségek esetén is. Goods are unloaded via ramps, closed or, in the case of a vehicle not compatible with ramps, under a canopy, via a sluice system. Refrigerated products are moved to the temperature controlled area in less than 1 minute, where they are received and checked. The process is carried out by our GDP-trained staff, with the involvement of an HPH pharmacist/Responsible Person if necessary. Deliveries are scheduled as agreed, but there are also conditions for individual and urgent cases. The entire receipt process is carried out with a validated warehouse management system, in accordance with the principles and controls of the GXP. If a more in-depth inspection is required on arrival based on the GXP or at the request of the customer, it is possible to dismantle consolidated units and carry out inspections in a temperature-controlled and monitored area, even for larger quantities.
Visszáru kezelése Returns management A visszáru kezelése kontrollált hőmérsékleti körülmények között, tételes ellenőrzéssel történik, a felelős személy felügyeletével. A minőségbiztosítási döntést követően validált rendszerben kerülhet csak ismételten eladható készletre a termék. The handling of returns is carried out under controlled temperature conditions, with item-level control, under the supervision of the responsible person. Once the quality assurance decision has been taken, the product can only be put back into stock for resale in a validated system.
Gyógyszerszakmai szolgáltatások/gyártás Professional pharmaceutical services/manufacturing A Hungaropharma tapasztalt szakértői a következő tevékenységek során nyújtanak magas minőségű szakmai szolgáltatást: Hungaropharma’s experienced experts provide high-quality professional service in the following activities:
 • Termékek másodlagos csomagolása, alaki hiba korrigálás, adomány vagy ingyenes orvosi minta címkézés a MAH közreműködésével. Secondary packaging of products, formal mistake approval conciliation with the Authority, donation or free medical sample labelling with MAH.
 • Harmadik országos import (Site of physicalimportation). Third country import (Site of physical importation).
 • Harmadik országból importált készítmények felszabadítása EU forgalmazásra. Release of products imported from third countries for EU marketing.
Hőmérséklet-szabályozás Temperature control A gyógyszeripari logisztika speciális és szigorúan ellenőrzött raktározási környezetet igényel, melynek egyik alapkritériuma az előírt tárolási hőmérséklet minden körülmények között történő biztosítása. A Hungaropharma ezeknek az igényeknek eleget téve, folyamatos hőmérséklet felügyeletet üzemeltet logisztikai központjaiban. A kvalifikált raktárterületek kalibrált hőmérséklet-regisztráló szenzorokkal vannak felszerelve, melyek online csatlakoznak a validált hőmérséklet-monitorozó rendszerhez. Pharmaceutical logistics require a special and closely controlled warehouse environment, one of the basic criteria of which is to ensure the required storage temperature in all circumstances. To meet these requirements, Hungaropharma has continuous temperature monitoring in its logistics centres. Qualified storage areas are equipped with calibrated temperature recording sensors connected online to a validated temperature monitoring system.
Hőmérséklet-monitorozott raktárhelyiségek Temperature monitored storage rooms 2-8 °C-os, hideg terület 2-8 °C, cold area Közel 1.100 EUR raklap tárhely, többszörösen biztosított redundáns gépészettel működő raktártérben. A validált hőmérséklet-monitorozó rendszert 7/24-ben dedikált munkatársak figyelik, és az esetleges riasztásokat kezelik. Felmerülő hibák esetén azok elhárítása 4 órán belül minden esetben megkezdődik. Storage space of almost 1100 EUR pallets in a warehouse with multiple redundant machinery. The validated temperature monitoring system is monitored 7/24 by dedicated staff and any alarms are dealt with. In any case, troubleshooting will start in 4 hours. 8-15 °C közötti, hűvös terület 8-15 °C, cool area Igény esetén a GDP szabályoknak megfelelően működtetett hűvös raktárhelyet is biztosítani tudunk partnereinknek. If required, we can also provide our customers with a cool storage area operated in accordance with GDP regulations. 15-25 °C-os, szobahőmérsékletű terület 15-25 °C, room temperature area Közel 20.000 EUR raklapos tárhelykapacitás. A validált hőmérséklet-monitorozó rendszert 7/24- ben dedikált munkatársak figyelik, és az esetleges riasztásokat kezelik. Felmerülő hibák esetén azok elhárítása 4 órán belül minden esetben megkezdődik. A raklapok mozgatása itt automata felrakógépekkel történik, így a ki- és betárolás teljesen automatikus. A tűzbiztonságról az oxigén redukciós rendszer gondoskodik, ami a levegő oxigéntartalmát 14 térfogatszázalékra csökkenti, míg a nitrogént dúsítja, amiben a tűz keletkezése már nem lehetséges. Storage space for nearly 20,000 EUR pallets. The validated temperature monitoring system is monitored 7/24 by dedicated staff and any alarms are dealt with. In any case, troubleshooting will start in 4 hours. The pallets are moved here by automatic pallet-moving equipment, so that putaway and release are fully automatic. Fire safety is ensured by the oxygen reduction system, which reduces the oxygen content of the air to 14% by volume, while enriching the nitrogen, in which a fire is no longer possible. -90 és -15 °C közötti, speciális hőmérsékleti tartományok Special temperature ranges between -90 °C and 15 °C: Ahogy a technológiák fejlődnek, úgy készül egyre több olyan készítmény, melynek tárolása különleges hőmérsékleti tartományt igényel. Ennek a kihívásnak tesz eleget a Hungaropharma a -90 és -15 °C közötti, különböző hőmérsékleti tartományokban alkalmazható tárolási megoldásaival. As technologies evolve, more and more products are being made that require a specific temperature range for storage. Hungaropharma responds to this challenge with its storage solutions for different temperature ranges between -90 and -15 °C.
Árubeérkeztetés / fizikai készletre vétel Receipt of goods/physical receipt of stock A teljes bevételezési folyamat validált raktárirányítási rendszerrel, a GXP elveinek megfelelően és az ott előírt ellenőrzésekkel együtt történik. Amennyiben a GXP, vagy a partner kérésére szükséges beérkezéskor mélyrehatóbb vizsgálatot végezni, akkor temperált, monitorozott területen van lehetőség a gyűjtő bontására és az ellenőrzések elvégzésére, nagyobb mennyiségek esetén is. The entire receipt process is carried out with a validated warehouse management system, in accordance with the principles and controls of the GXP. If a more in-depth inspection is required on arrival based on the GXP or at the request of the customer, it is possible to dismantle consolidated units and carry out inspections in a temperaturecontrolled and monitored area, even for larger quantities.
Komissiózás Picking A komissiózást a validált SAP EWM vezérli, magasan kvalifikált, folyamatosan képzett személyzet végzi. Az árukiszedés szkenner használatával történik, és az összekészített áruk minden esetben ellenőrzésre / revideálásra kerülnek. Vevőink igényeihez alkalmazkodva tudunk raklap, gyűjtő-, faltkarton és darab szinten is komissiózni. Picking is controlled by the validated SAP EWM and carried out by highly qualified and continuously trained staff. Picking is done using a scanner and the goods are always checked/revised. We can also pick pallets, cases, folding cartons and pieces according to our customers’ needs.
Csomagolási megoldások Packaging solutions Szakértőink a komissiózás szintjéhez alkalmazkodva állítják össze a biztonságos szállításra kész állapotot: többféle kartonméret, különféle zacskók, raklapok, kitöltő anyagok állnak rendelkezésre a megfelelő csomagolási műveletekhez. A csomagolás és ezáltal a szállítás biztonságához az automata fóliázó gépek járulnak hozzá. Megfelelő infrastruktúrával és kapacitással rendelkezünk az egyedi csomagolási igények gyors megvalósításához is. Our experts will put together a secure and ready-to-dispatch condition adapted to the level of picking: a range of carton sizes, bags, pallets and fillers are available for the right packaging operations. Automatic wrapping machines contribute to the security of the packaging and thus the transport. We also have the infrastructure and capacity to meet specific packaging needs quickly.
Emergency készletmenedzsment Emergency stock management A Budapesti Logisztikai Központban az iparági standardokat teljesítő körülmények között biztosított a gyógyszergyártók „emergency” készletének tárolása és kezelése a dobozos mennyiségtől a raklapos mennyiségig szobahős vagy hideg tárolási feltétel esetén. The Budapest Logistics Centre provides industry-standard storage and handling of pharmaceutical manufacturers’ “emergency” stock, from boxed to palletised quantities and under room temperature or cold storage conditions.
Árukiadás Goods release Az áruk kiadása fedett előtető alatt vagy rámpán történik, alapvetően hétköznap munkaidőben, de természetesen egyedi igényeket is teljesíteni tudunk, akár 7/24-es rendelkezésre állással. A partnerek kérésére speciális, validált és hőmérséklet-monitorozott megoldást biztosítunk a szállításra. The goods are released under a canopy or on a ramp, basically during weekday working hours, but of course we can also meet specific requests, with availability up to 7/24. At the request of our customers, we provide special, validated and temperature-monitored solution for deliveries.
Be- és kiszállítás Inbound and outbound delivery Lehetőség van a Hungaropharma szállítási szolgáltatásának igénybevételére is, 2-8 °C, illetve 15-25 °C közötti tartományban, GDP előírásainak megfelelő gépjárművekkel és megoldással. Országos szállítási lefedettség fix járatokkal vagy dedikált gépjármű biztosításával. Lehetőség van továbbá -15 °C alatti szállításra is passzív thermo rendszerekben -80 °C-ig. It is also possible to use Hungaropharma’s transport services in the ranges of 2-8 °C and 15-25 °C, with vehicles and solutions that meet GDP requirements. Nationwide delivery coverage with fixed tours or by providing a dedicated vehicle. It is also possible to transport below -15 °C and, in passive thermal systems, down to -80 °C.

További szolgáltatások Additional Services

A HPH 3PL+ a raktározás és egyéb logisztikai szolgáltatások mellé igény szerint további lehetőségeket kínál annak érdekében, hogy a partnerei minden szükséges elemmel rendelkezzenek egy teljes szolgáltatás- vagy termékportfólió kialakításához. In addition to warehousing and other logistics services, HPH 3PL+ offers additional options on demand to ensure that its customers have all the necessary elements to build a complete portfolio of services or products.
Szerializáció Serialisation A HPH 3PL+ szakértő csapata a szerializációhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt feladatokat is képes ellátni, akár a partner nevében elvégezni. Mindehhez a Hungaropharma saját fejlesztésű, validált szoftvere nyújt segítséget, legyen szó ellenőrzésről vagy kijelentésről. A széles körű adatszolgáltatás ez esetben is része a feladatköröknek. Igénybe vehető rendszeresen vagy akár eseti, nagyobb volumenű megbízásokhoz is. The HPH 3PL+ team of experts can also perform the statutory tasks related to serialisation, even on behalf of the customer. Hungaropharma’s proprietary validated software assists customers to do this, whether it’s a check or a statement. The provision of extensive data is also part of this. It can be used on a regular basis or even on an ad-hoc basis for larger assignments.
Megsemmisítés Destruction A Hungaropharma megbízási szerződés alapján elvégzi a termékek megsemmisítését és biztosítja a vonatkozó - hatóság által előírt - dokumentációt. Ehhez megfelelő szakkíséretet is lehet igényelni. A megsemmisítendő termékek tárolására is adott a kapacitás. Hungaropharma carries out the destruction of the products on the basis of a contract and provides the relevant documentation required by the authorities. Appropriate professional accompaniment can be requested. There is also capacity to store the products to be destroyed.
Promóciós anyagok kezelése Promotional materials management A GXP alá tartozó termékeken kívül egyéb, az üzlethez fontos termékek tárolására is van lehetőség, mint például promóciós anyagok (újságok, szórólapok). In addition to the products covered by GXP, we can also store other products that are important for the business, such as promotional materials (newspapers or leaflets).
Váratlan helyzetek sürgős kezelése Emergency management of unexpected situations Minden tevékenységhez definiált, standard időszükséglet tartozik, viszont szükség esetén és megegyezés alapján azonnali, rendkívüli feladatok ellátására is van lehetőség, például: All activities have a defined and standard time requirement, but if necessary and by agreement, it is also possible to carry out immediate or extraordinary tasks, for example:
 • 24 órán belüli kiszállítás Magyarország egész területén. delivery within 24 hours throughout Hungary.
 • Az országos gyógyszerellátás kiemelt résztvevőjeként természetes, hogy a problémákat 7/24-ben kezelnünk szükséges. Kollégáink ügyeleti rendszerben sürgős, akár életmentő feladatok elvégzésére is készen állnak. As a key player in the national pharmaceutical supply, it is natural that we need to address problems 7/24. Our colleagues are on standby duty to perform urgent, even life-saving tasks.
Sarzskezelés Batch management A validált raktárirányítási rendszer lehetővé teszi a speciális igényeknek megfelelő beállítások, riportok készítését (pl. lejáratfigyelés, nyomonkövethetőség). A validated warehouse management system allows for the creation of settings and reports according to specific needs (e.g. expiry monitoring or traceability).
Irodabérlés Office rental A BLK épületeiben kialakított irodahelyiségek igény szerint bérbevehetőek. A szabad kapacitások függvényében választható eltérő nagyságú irodai terület. Lehetőség van akár 20 – 25 fős meetingek, tréningek helyszíni lebonyolítására is. Office space in the BLC buildings is available for rent on request. Depending on available capacity, different office space sizes can be chosen. It is possible to organise meetings and training sessions for up to 20-25 people on site.
Leltár Inventory A partnerigények alapján kerül sor készletellenőrzésre, leltárra, ami lehet éves, vagy akár cycle count jellegű. A leltárról minden esetben jegyzőkönyv készül. Stock checks and inventories, which can be annual or cycle count, are carried out on the basis of customer requirements. A record of the inventory checking is always made.

Referenciáink References

Vállalatunk, az Amgen Kft., több mint egy évtizede szoros együttműködésben képviseli a betegellátás érdekeit a Hungaropharmával. Együttműködésünket a partneri szemlélet és a közös cél szolgálata jellemzi, ami a készítményeink betegekhez történő eljuttatása, mindig, minden körülmények között. A Hungaropharmával való kollaborációt a COVID nehéz időszaka sem kezdte ki. Nagykereskedelmi raktárunkat és együttműködéseink körét bővítettük, megerősítettük az elmúlt években. Köszönjük a Hungaropharma minden munkatársának Vállalatunk iránt tanúsított bizalmát és magas színvonalú együttműködését. Our company, Amgen Inc., has been working closely with Hungaropharma for more than a decade to represent the interests of patient care. Our collaboration is best described as a great partnership and the collaborative work towards a common goal of delivering our medicines to patients, always, under all circumstances. The collaboration with Hungaropharma did not cease during the difficult times for COVID. We have expanded and strengthened our wholesale warehouse and the scope of our collaborations in recent years. We thank all Hungaropharma’s employees for their trust in our company and for their high quality cooperation. Amgen Kft. Amgen Inc. A Biogen 2012 óta folyamatos együttműködésben dolgozik a Hungaropharmával, mely együttműködés kiterjed számos olyan tevékenységre, ami alapvető fontosságú egy innovatív gyógyszergyártó számára. Rendkívüli magas színvonalú támogatást nyújtanak nekünk a nagykereskedelmi szolgáltatások széles palettáján. Új, a megváltozott környezethez, váratlan kihívásokhoz szükséges folyamatok, logisztikai megoldások közös megközelítése, kialakítása során segítőkész, nyitott hozzáállással találkoztunk. A Hungaropharmát, mint a Biogen disztribúciós stratégiai partnerét, meggyőződéssel ajánljuk. Biogen has been working in continuous collaboration with Hungaropharma since 2012, covering a multitude of activities that are essential for an innovative pharmaceutical company. They provide us with an extremely high level of support across a wide range of wholesale services. We have been met with a helpful and open attitude in the development of new processes and logistics solutions for a changed environment and unexpected challenges. We as Biogen can confidently recommend Hungaropharma as a strategic partner for distribution. Biogen Hungary Kft. Biogen Inc.

VEGYE FEL A KAPCSOLATOT SZAKÉRTŐI CSAPATUNKKAL! CONTACT OUR EXPERT TEAM!

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették az érdeklődését, kérjük, küldje el számunkra igényeit a 3pl@hph.hu e-mail-címre. Szakértői csapatunk a lehető leghamarabb felveszi önnel a kapcsolatot, hogy minden szükséges előkészületet elvégezzenek a következő lépések megkezdéséhez. If you are interested in our services, please send us your requirements by e-mail to 3pl@hph.hu. Our team of experts will contact you as soon as possible to make all the necessary arrangements for the next steps.
Írjon nekünk! Contact us! Teljes név Full name E-mail-cím E-mail address Írjon nekünk! Contact us! Elküldöm Submit
Elérhetőségeink Our contacts HUNGAROPHARMA ZRT. HUNGAROPHARMA PLC. Cím: Address: 1061 Budapest, Király utca 12. 1061 Budapest, Király street 12. Levelezési cím: Postal address: 1438 Budapest, Pf.: 425. E-mail-cím: E-mail address: 3pl@hph.hu Telefon: Phone: +36 1 327 6700